Header

Bewaak de mentale gezondheid van je medewerker, team en organisatie

 • Aperam
 • Stad Hasselt
 • Heraeus
 • Ahlers
 • OCMW
 • PSA
 • Tracs
 • Tosoh Europe N.V.
 • Acerta
 • Certimed
 • Flanders Investment Trade
 • KMO portefeuille
 • Mensura
 • Mediwet
 • Ucare

Wat is het?

Versterk de mentale gezondheid van je mede­werkers, team en organisatie op basis van inzichten verworven in de topsport.

MyMindScan is een cloud oplossing die aan de hand van subjectieve en objectieve vragen en oefeningen op dynamische wijze de “mental health” van de individuele medewerkers, de teams en organisatie in kaart brengt. Elke medewerker krijgt gepersonaliseerde feedback op 6 factoren: motivatie, recuperatie, stressgevoeligheid, perfectionisme, werkomgeving (5 A’s) en cognitief-visuele vaardigheden.

Deze feedback wordt verder vertaald in een globale Mental Health Index (MHI) score en gepersonaliseerd advies op twee assen: enerzijds je profel (in welke mate ben je van nature stress en burn out bestendig), en anderzijds je veerkracht (in welke mate heb je voldoende energie en mindset om je doelstellingen te bereiken en met tegenslagen om te gaan).

High five

De ideale prestatiestatus

Onze aanpak voor uw medewerkers is gebaseerd op het Corporate Athlete model (Jim Loeher en Tony Schwertz, Harvard Business School Publishing Corporation, 2001).

Ons functioneren en presteren in de huidige maatschappij vraagt om continue fysieke, emotionele en mentale kracht; evenals een scherp cognitief vermogen en een goed ontwikkeld multitasking vermogen. Om hoofd, lichaam en geest in topconditie te brengen en te houden, moeten medewerkers en leidinggevenden leren wat topatleten al lang weten: om duurzaam en economisch te functioneren en te presteren, heb je nood aan continue en wetenschappelijke omkadering die je opvolgt, begeleidt en bijstuurt richting je unieke ideale prestatiemodus.

Deze ideale prestatiestatus wordt bereikt wanneer zowel de fysieke, de emotionele, de mentale en de spirituele vermogens sterk zijn. Een toenemende capaciteit op alle niveaus laat toe om medewerkers hun talenten en vaardigheden tot volle ontplooiing te brengen en om te gaan met hoge druk.

Corporate athlete

De ideale prestatiestatus

MyMindScan stelt op basis van de meting een op maat gemaakt actieschema op.

Motivatie of drive:
autonomie, zingeving, meesterschap, doelstellingen, in lijn met de missie van de organisatie.
Mentale vaardigheden:
communicatie skills, effectiviteit, leiderschap, emotionele intelligentie
Emotioneel vermogen:
recuperatie, belastbaarheid, motivatie, perfectionisme, centraal zenuwstelsel, motivatie en werkomgeving
Fysieke capaciteit:
gezonde voeding, voldoende slaap en rust, hartslag, bmi-index en een goede basisconditie

MyMindScan biedt niet enkel een antwoord op deze verzuchtingen, maar vertaald de specifieke wetenschappelijke begeleiding uit de topsportwereld naar bedrijven en organisaties die hun grootse assets – hun medewerkers – optimaal willen ondersteunen. Enkele sleutelelementen van de voorgestelde aanpak:

 • Preventief karakter: preventie van mental health risico’s door vroegtijdige detectie
 • Objectief karakter: objectieve metingen van belasting van centraal zenuwstelsel als basis
 • Pragmatisch karakter: korte tijdsinvestering voor de medewerker, laagdrempelige tool!
 • Dynamisch karakter: evolutie zichtbaar door regelmatige metingen
 • Wetenschappelijk: wetenschappelijk gevalideerde factoren, vragenlijsten en testen
 • Wettelijk: betekenisvol antwoord op de wettelijke verplichtingen i.p.v. “checking the box”

Voor wie?

Voor organisaties en bedrijven en hun coaches

In topsport wordt het verschil gemaakt door de mentale kracht en weerbaarheid van de atleten en het team. Topsporters worden wetenschappelijk en medisch begeleid om mentaal sterker te worden.

MyMindScan past deze inzichten toe in bedrijfsomgevingen. De mentale en cognitief-visuele vaardigheden worden versterkt. Mentale gezondheidsrisico’s kunnen vroegtijdig gedetecteerd worden.

Wij leiden graag één of meerdere medewerkers op tot gecertifceerde MMS coach, zodat zij op hun beurt medewerkers kunnen ondersteunen bij het gebruik en de interpretatie van MMS.

People

In samengaan met MyMindWorks vormt MyMindScan de ideale toegangspoort en sleutel voor een organisatie die het mentaal welzijn hoog in het vaandel draagt!

Meerwaarde MyMindScan

Betekenisvol en positief antwoord op de wettelijke verplichtingen omtrent het voorkomen van psychosociale risico’s, inclusief stress en burn-out. Inzetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers waardoor zij zich beter gesteund voelen.

Mindscan zoom

De Mental Health Index

Veerkracht en profiel

Aan de hand van zes wetenschappelijke gevalideerde factoren bepalen we de veranderlijke veerkracht en het persoonlijk profiel van elk individu binnen de organisatie. We gaan na of er specifieke risicogroepen aanwezig zijn binnen uw organisatie. We meten in welke risicofase uw medewerkers zich bevinden met betrekking tot de mentale gezondheid.

Het resultaat van deze meting wordt weergegeven door de Mental Health Index (MHI). De MHI vertaalt de verschillende aspecten die meespelen in het mentaal welzijn van een individu tot één bruikbare en betekenisvolle score.

Een hoge MHI score geeft aan dat het betreffende individu of organisatie goed scoort op het gebied van mentaal welzijn. Een lage MHI score aan de andere kant duidt op een verhoogt risico op een mental health probleem. Bijvoorbeeld een afdeling met een verhoogd risico door een herstructurering; een individu die door de combinatie van werkdruk met privé problemen tijdelijke moeilijkheden heeft om met de werkbelasting om te gaan.

image/svg+xml MYMINDSCAN PERSOONLIJK ONDERSTEUNINGSPLAN ORGANISATIE MYMINDWORKS TRAINING

Coaching

We leiden jou op tot gecertificeerde coach

We creëren een heldere rapportage die leidt tot adviezen op niveau van de medewerker, het team en /of de organisatie. Naast advies, kunnen we ook doorverwijzing op maat bieden. We werken samen met jullie interne coaches en met gecertifceerde coaches.

Op vraag kunnen we interne medewerker(s) opleiden tot gecertifceerd coach zodat zij op hun beurt medewerkers kunnen ondersteunen in hun mentale gezondheid.

Iedereen die in een prestatiegerichte omgeving actief is, kan opmerkelijk beter worden met MyMindScan. Gezond functioneren en presteren van het lichaam is ons doel.

Brain
Wens je meer informatie? Contacteer ons vrijblijvend Contacteer ons